Kiswahili

Bwaga zani.

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

  1. Kiswahili

    Acha mkono, angua kicheko, bwaga zani, biwi la simanzi, chukua mtu, chana mbuga, chanda na pete na fanya nongwa.