Andika maana ya misemo hizi:
Nyama ya ulimi
Ulimweka mbele
Kupiga bongo
Ndumakuwili
Kufaana kwa la nja na la mvua

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Jina

Jibu