unda kitenzi kutokana na maneno haya"mkufunzi na maeneo"

'

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Jina

Jibu