Kiswahili

Salimu amri

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

  1. Kiswahili,misemo

    Maana ya kutoka uhuru Maana ya kuonea wivu Maana ya kufanya inda Maana ya salimu amri Maana ya kunja jamvi Maana ya enda mbeu