kiswahili

tunga sentensi ukitumia kisabuni kama kielezi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. mtoto aliangukiwa na kisabuni

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino na kielezi

 2. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino

 3. kiswahili

  maana ya kisabuni kama kielezi

 4. Kiswahili

  Maana ya neno kisabuni kama nomino

 5. Kiswahili

  Neno kisabuni lina maana ipi

 6. Kiswahili

  Aina za sentensi za kiswahili

 7. Kiswahili

  Maana mbili za sentensi hii: Mama alimlimia mwanawe shamba.

 8. Kiswahili

  Bainisha sentensi ifuatayo iwe mazoea Kwa kutumia kirejeshi `o' Mtoto anayelia huchapwa

 9. Makwa

  Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi; (i) Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi (ii) Bomba hili limeziba mwite fundi aweze

Ask a new question or view more similar questions.