Kiswahili

Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino na kielezi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino

 2. kiswahili

  tunga sentensi ukitumia kisabuni kama kielezi

 3. Kiswahili

  Maana ya neno kisabuni kama nomino

 4. kiswahili

  maana ya kisabuni kama kielezi

 5. Kiswahili

  Neno kisabuni lina maana ipi

 6. Makwa

  Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi; (i) Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi (ii) Bomba hili limeziba mwite fundi aweze

 7. Kiswahili

  Aina za sentensi za kiswahili

 8. Kiswahili

  Maana mbili za sentensi hii: Mama alimlimia mwanawe shamba.

 9. Kiswahili

  Bainisha sentensi ifuatayo iwe mazoea Kwa kutumia kirejeshi `o' Mtoto anayelia huchapwa

 10. Vitenzi

  Kitenzi ya neno maeneo

 11. Kiswahili

  Maana ya neno ukata

 12. Kiswahili

  Visawe vya neno ngeu

Ask a new question or view more similar questions.